Naivna umetnost

ateljei slikara

članova Galerije naivne umetnosti


Kontakt:

Michal Povolný          
Moše Pijade 24   
26215 Padina 
013 667 276

Jan Bačur
lidijabacur1991@gmail.com  
Lenjinova 30  
26215 Padina 
013 667 080

Martin Pap
marju@nadlanu.com
fb. Martin Pap
Moše Pijade 25 
26215 Padina
013 667 868
063 731 95 26

Maria Varga 
I.L. Ribara 112 
26210 Kovačica
013 661 940
063 163 52 01

Alžbeta Čížik
Patrise Lumumbe 15
26210 Kovačica
013 661 244
063 88 71 565

Katarina Karlečik  
Maršala Tita 43      
26210 Kovačica
013 661 002

Jan Glozik
glozik.jan@gmail.com
Janka Čmelíka 113
26210 Kovačica
013 661 994
063 18 293 27

Zuzana Veresky
zuzanaveresky@gmail.com
www.zuzanaveresky.com
fb. Zuzana Veresky
Tatránska 86
26210 Kovačica 
013 661 426
063 844 19 37

Eva Husarik
Janka Bulíka 93
26210 Kovačica
013 661 030

 

Ana Knjazovic
Čaplovičova 30
26210 Kovačica
013 661 031
063 78 25 354

Marina Petrik
14. V. Brigada 36
26210 Kovačica
013 660 577
069 66 05 77

Jozef Havjar
I.L. Ribára 40
26210 Kovačica
013 661 618

Pavel Hajko
hajko@ptt.rs
www.pavelhajko.com 
Tatránska 10 
26210 Kovačica
013 661 883
063 125 03 52

Pavel Cicka
pavelcicka@yahoo.com
www.pavelcicka.weebly.com 
Janka Čmelíka 123 
26210 Kovačica
013 660 161
063 844 62 31

Štefan Varga
stefanvarga59@gmail.com
www.naivakovacica.com
fb. Štefan Varga
Maršala Tita 3
26210 Kovačica
013 661 289
063 830 15 49

Nada Korenj
JNA 24
26210 Kovačica
013 662 630
063 26 73 58

Ana Lenhart
Proletérska 29
26210 Kovačica
063 7456494

Jan Žolnaj
fb. Jano Žolnaj
JNA 76
26210 Kovačica
013 660 857
064 188 16 91

Rozalija Markov
rozalija.markov@gmail.com 
Trg Bratstva 23
23207 Aradáč
023 887 050

Drago Terzić
drago.terzic@krstarica.com
www.dragoterzic.rs   
B.Kidriča 5    
26204 Opovo 
013 681 855
063 8127 319

Desa Petrov Morar
vojkanmorar@gmail.com       
D.Šupljikca 95/6        
26000 Pančevo           
013 311 730

Kotvaš Ana    
Moše Pijade 30          
26215 Padina 
013 667 239

Pavel Povolny Juhas
fb Pavel Povolny -Juhas         
JNA 28           
26215 Padina 
013 667 735
063 199 23 23

Marija Hlavati Krišan
atelje.sunflower@gmail.com
fb. Marija Hlavati Krišan       
Masarikova 65
26210 Kovačica         
013 660 937

Lavroš Juraj
lavros@panet.rs
juraj.lavros@gmail.com
http://www.jurajlavros.com
fb.Juraj Lavros Art Naive      
Vojvođanskih brigada 71       
26215 Padina 
013 668 720
063 161 13 43

Pavel Ljavroš
fb. Pavel Ljavroš Naive Art   
Vojvođanskih brigada 69       
26215 Padina 
013 668 721
061 142 20 79


 

Pogledajte još:

Galerija naivne umetnosti     Galerija Babka     Galerija rumunske naive     Galerija naive u Padini     Spomen kuća M. Jonaša