Sakralni objekti

PADINA


Evangelistička crkva

Temelji evangelističke crkve u Padini postavljeni su 15. septembra 1834. godine, a celokupno zdanje, koje je gradio arhitekta Bartolomej Hanek, završeno je 1839. godine. Crkva je osvećena 31. oktobra 1841. godine u prisustvu sveštenika iz Bačkog Petrovca, Aradca, Gložana i Kovačice. U okviru crkve je 1844 – 45. godine sagrađena crkvena zgrada, a godinu dana kasnije i škola sa četiri odeljenja. Tokom godina crkva je nekoliko puta obnavljana, a 1925. godine postavljena su tri nova zvona. Unutrašnjost crkve je čisto bela bez ornamenata, a jedina slika jeste ulje na platnu koja se nalazi u oltaru crkve, koju je naslikao akademski slikar Adam Poničan i predstavlja Isusa kako kuca na vrata ljudskog srca. U crkvi osim bogosluženja održavaju se i koncerti ozbiljne muzike. Osim pomenute Slovačke evangelističke crkve, u Padini postoje i Baptistička crkva, Hristova duhovna crkva, Hristova crkva braće, Nazarenska crkva, Evangelističko – metodična crkva i druge.

Crkvena slava: poslednja nedelja oktobra, Kirvaj

Kontakt:
Trg oslobođenja 20
26215 Padina
tel: +381 13 667 295


Sakralni objekti:

Kovačica   Idvor   Debeljača   Crepaja   Uzdin   Samoš   Putnikovo