Manifestacije

Ovde možete pogledati kalendar manifestacija na teritoriji opštine Kovačica

Etno kult projekat

OD

25 maj

-

30 maj


LOKACIJA ul. Vinohradská č. 2, Kovačica

ORGANIZATOR


“Etno kult projekat” predstavlja likovnu koloniju izviđača slikara. U toku trajanja kolonije izviđači su smešteni u kampu. Svaki dan se za izviđače organizuje obilazak nekog od sela u okviru opštine Kovačica. Tom prilikom se posećuju: galerije, muzeji, crkve, etno domovi i druge turističke znamenitosti. Na taj način se oni upoznaju sa turističkom ponudom opštine ali im ove posete služe i kao inspiracija za umetničke radove.

Kontakt:
Toman Jaroslav
+381 64 12 11 936
skype: Kovacica1971
omladina.kovacica@yahoo.com