Naivna umetnost

Galerija naivnog slikarstva u Uzdinu


Prvi počeci naivnog slikarstva u Uzdinu vezuju se za 1961. godinu kada se oko Anučke Maran okuplja jedna grupa žena, spremna da raskine sa vekovnim okovima i počinje dotadašnje šare sa ručno istkanih kecelja i ćilima da prenose na papir, a nešto kasnije na platna. Njihova karakteristika je bila potpuna zaokupljenost motivima rumunskog folklora, onakvog kakvog su one sačuvale u sećanjima i onakvog kakvog su još mogle susresti na ulici, u polju, na prelu, na veselju, na krštenjima, svadbama u centru sela ili pored bare gde se čuvaju jata pačića.
Slike Uzdinki nemaju samo umetničku vrednost već predstavljaju veliku pomoć svima koji istražuju kulturni i spiritualni identitet Rumuna na ovim prostorima. Posebno su dragocena pomoć sociolozima, etnolozima, folkloristima i svima onima kojima je na umu i srcu rekonstrukcija naših kulturnih fenomena i dostignuća. 
Samouki slikarski krug Uzdina je vitalan, jer ima i mladih prinova. Danas u galeriji naive u Uzdinu mogu se videti slike Marie Balan, Anuike Maran, Ane Onkuji, Florike Puje, Mariore Motorišesku, Sofije Doklsan, Anuce Dolame, Florike Čet, Viorike Jerorje. 
Naivno slikarstvo u Uzdinu je u pravom smislu reči umetnička riznica koja, kao i svako drugo blago, treba da bude dobro očuvana, ali u isto vreme i otvorena za sve ljubitelje likovne umetnosti. Ovako su pre četiri decenije razmišljali kulturni poslenici Adam Doklean i dr Petru Dimča, kada su odlučili da sva vredna dela uzdinskih slikara sačuvaju i izlože na jednom mestu. Tako je nastala Galerija naivnog slikarstva u Uzdinu, koja je otvorena 17. novembra 1963. godine. Otvaranju galerije, između ostalih, prisustvovao je i Oto Bihalji Merin, pisac, istoričar i jedan od najznačajnijih domaćih kritičara naivne umetnosti. Sadašnja Galerija naivnog slikarstva otvorena je zajedno sa Domom kulture 1990. godine. U njoj je trenutno izloženo oko 100 umetničkih radova uzdinskih slikara.
 

Radno vreme: 08-16h

 

Kontakt:

Dom kulture Doina
Uzdin
tel: +381 13 673 102 


Pogledajte još:

Galerija naivne umetnosti     Galerija Babka     Galerija naive u Padini     Spomen kuća M. Jonaša    Ateljei slikara