MAPE NASELJA

CREPAJA

U Crepaji živi 4.364 stanovnika (RZS, 2011)