Sakralni objekti

DEBELJAČA


Reformatska crkva

Izgradnja današnje reformatske crkve u Debeljači trajalo je od 1836. do 1838. godine. Sa svojom visinom od 76m i 1.000 mesta za sedenje, ova crkva predstavlja najvišu i najveću reformatsku crkvu na prostorima bivše Jugoslavije. Svoj sadašnji oblik dobila je 1903. godine izgradnjom nove kupole.

Reformatska zajednica u Debeljači je decenijama bila najbrojnija na ovom području, a trenutno broji oko 2.000 članova. 1871. godine su izgrađene i mehaničke orgulje koje su i danas u upotrebi na bogosluženjima nedeljom u 9:30. Crkva ima odličnu akustiku što je čini pogodnom i za održavanje koncerata. Crkvene službe svakodnevno obavlja bračni par sveštenika, Moric-Batki Ana i Moric Atila.

 

Kontakt:
Maršala Tita 3
26214 Debeljača
tel: +381 13 664 230

 

Pravoslavna crkva

Gradnja pravoslavne crkve u Debeljači počela je 1934. godine, a crkva je osvećena godinu dana kasnije, 1935. godine. Iste godine u crkvi je kršteno i prvo muško dete, Živan Savanov, rođen 18. marta 1935. godine. Unutrašnjost zdanja je oslikana ikonama nepoznatog autora, a u crkvi se nalazi 41 ikona.

Crkvena slava: 19.avgust ,Preobraženje

Kontakt:
Maršala Tita bb
26214 Debeljača

 

Rimokatolička crkva

Rimokatolička crkva ima status plovanije u Južno - biskupskom okrugu. Površina crkve koja je izgrađena 1982 – 1983. godine, zajedno sa zvonikom koji je izgrađen 1960. godine, je 95 m2
Danas ova crkva ima više od 400 vernika i brojnu decu školskog uzrasta koja pohađaju veronauku ove crkve. Liturgije se održavaju nedeljom, dva puta mesečno, na mađarskom jeziku.

Crkvena slava: 25. decembar, Božić

 

Kontakt:
Lenjinova 18
26214 Debeljača
tel: +381 13 665 660


Sakralni objekti:

Kovačica   Idvor   Padina   Crepaja   Uzdin   Samoš   Putnikovo