Sakralni objekti

IDVOR


U blizini kompleksa zadužbine Mihajla Pupina nalazi se hram Svetih Blagovesti sagrađen 1803. godine. U hramu je ikonostas koji je oslikan 1876 – 1879. godine koji je delo poznatog slikara i umetnika Steve Todorovića, pored toga u hramu se nalaze i četiri ikone  koje su takođe rad Stevana Todorovića: Car Uroš, Car Stefan Dečanski, sveti Simeon i Car Dušan. U ovoj crkvi kršten je Mihajlo Pupin.

Crkvena slava: 28. avgust, Velika Gospojina

Seoska slava: 10. avgust

Kontakt:
Mihajla Pupina bb
26207 Idvor
tel: +381 13 676 126


Sakralni objekti:

Kovačica   Debeljača   Padina   Crepaja   Uzdin   Samoš   Putnikovo