Sakralni objekti

KOVAČICA


Evangelistička crkva

Izgradnja današnje crkve u Kovačici započelo je 1824. godine. Gradnja crkve u Kovačici završena je 1828. godine, iste godine je i osvećena. Crkva je delo arhitekta Sudaya i Kunza iz Temišvara. U ovo vreme u Kovačici slovaci se pripajaju slovačkoj evangelističkoj i katoličkoj crkvi, i zajedničkom gradnjom hrama načinjen je i kompromis prilikom oslikavanja unutrašnjosti crkve. Oslikavanje je trajalo od 1838. do 1839. godine kada je i za potrebe crkve urađena oltarna slika poznatog slikara Konstantina Danila i jedna je od najvećih uopšte naslikanih slika ulje na platnu ovog slikara. Ova slika je jedino delo Konstantina Danila koje je naručeno za nepravoslavne hramove i na njoj je predstavljen Isus u getsemanskoj bašti sa anđelom i kao izuzetno umetničko delo pod zaštitom je države. 1914. godine dovršena je gradnja hrama, završetkom tornja na crkvi i iste godine su za potrebe bogosluženja instalirane velike crkvene orgulje. U slovačkom evangelističkom hramu u Kovačici osim bogosluženja održavaju se brojni koncerti ozbiljne muzike, hram služi i kao koncertna dvorana sa izuzetnim akustičnim svojstvima naročito za horsko pevanje.

Prilikom posete Kovačici pored posete ovom hramu turistima se nudi i slušanje koncerata na orguljama, klasičnih autora ozbiljne muzike.

Crkvena slava: 20. oktobar, Kirvaj

Kontakt:
Dr Janka Bulika 51
26210 Kovačica
tel: +381 13 661 459

Pravoslavna crkva

Pravoslavna crkva u Kovačici  građena je u periodu od 2011. do 2014. godine, plan i projekat je uradio Zlatko Kotvaš. Temelj crkve je osvećen  18.06.2011 godine, a  osvećenje zvona 14.10.2012 godine za slavu hrama od strane episkopa banatskog Nikanora. Osvećenje hrama i ikonostasa Pokrova Presvete Bogorodice, koje je izvršio takođe episkop banatski Nikanor uz sasluženje više sveštenika Eparhije banatske, osvećeno je dana 18.10.2014 godine. Pravoslavna crkva u Kovačici je treća po izgrađenom ikonostasu, pevnici i svetom prestolu, izgradjenog od veoma lepog ukrašenog belog kamena. Ikonostas crkve u Kovačici oslikao je ikonopisac Mihajlo Djember iz Novog Sada, jedan od najznačajnijih slikara. 

Crkvena slava: 14.10.2014, Pokrov Presvete Bogorodice

Kontakt:
jerej Veselin Todorović
+381 64 80 28 952
Šturova bb
26210 Kovačica

 


Sakralni objekti:

Idvor   Debeljača   Padina   Crepaja   Uzdin   Samoš   Putnikovo