Sakralni objekti

UZDIN


Hram Svetog Georgija je rumunska pravoslavna crkva u Uzdinu. Sveti hram u Uzdinu spada u najveće i najraskošnije hramove Rumunske pravoslavne crkve u Vojvodini. Crkva u Uzdinu zidana je od 1801. do 1804. godine i posvećena je Svetom Georgiju. Izgorela je 1854. godine i ponovo sagrađena 1856. godine. Ono što čini znamenitim ovo mesto jeste ikonostas, rad našeg čuvenog slikara Konstantina Danila. Nakon završetka slikanja crkve u Pančevu u periodu od 1833. do 1836. godine Konstantin Danilo slika crkvu u Uzdinu. Po broju ikona ova crkva ima najveći broj njegovih ikona na jednom mestu (72).

 

Seoska i crkvena slava: 23.april, Sv. Georgije 

Kontakt:
Maršala Tita 139
26216 Uzdin
Tel: +381 13 673 463


Sakralni objekti:

Kovačica   Idvor   Debeljača   Padina   Crepaja   Samoš   Putnikovo