TOOK

TOOK

Turistička organizacija opštine Kovačica


Turististička organizacija opštine Kovačica (TOOK) je javna ustanova, koja je počela sa radom 26.09.2006. godine sa sedištem u Kovačici. Osnivač TOOK-a je Skupština opštine Kovačica. TOOK objedinjuje turističku ponudu opštine i promoviše je na sajmovima turizma, raznim prezentacijama i putem medija. U TOOK obavljaju se sledeći poslovi:

  1. unapređenja i promocije turizma Opštine Kovačica;
  2. podsticanja programa izgradnje turističke infrastrukture i uređenja prostora;
  3. koordiniranje aktivnosti i saradnje između privrednih i drugih subjekata u turizmu koji neposredno i posredno deluju na unapređenju i promociju turizma;
  4. donosi godišnji program i plan promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijom promocije turizma, planovima i programima Turističke organizacije Srbije i Turističke organizacije Vojvodine;
  5. obezbeđivanja informativno-propagandnog materijala kojim se promovišu turističke vrednosti jedinice lokalne samouprave (štampane publikacije, audio i video promotivni materijal, internet prezentacija, suveniri i drugo), a u saradnji sa nadležnim organima i turističke signalizacije za turistička mesta;
  6. prikupljanja i objavljivanja informacija o celokupnoj turističkoj ponudi na svojoj teritoriji, kao i druge aktivnosti značajne za turizam;
  7. organizovanja i učešća u organizaciji turističkih, naučnih, stručnih, sportskih, kulturnih i drugih skupova i manifestacija;
  8. formiranja turističko-informativnih centara (za prihvat turista, pružanje besplatnih informacija turistima, prikupljanje podataka za potrebe informisanja turista, upoznavanje turista sa kvalitetom turističke ponude, upoznavanje nadležnih organa sa pritužbama turista i drugo);
  9. druge aktivnosti u skladu sa zakonom.

Turistička organizacija opštine Kovačica
Masarikova 69
26210 Kovačica

E-mail: office@took.org.rs
tel./fax: +381 13 660 460