MAPE NASELJA

PADINA

Ukupan broj stanovnika u Padini iznosi 5.517 (RZS, 2011)