Naivna umetnost

Galerija Babka


Galerija Babka u Kovačici osnovana je sredinom 1991. godine. Cilj njenog osnivača Pavela Babke bio je afirmisanje mlade generacije kovačičkih slikara, kao i skretanje pažnje javnosti na druge oblike umetničkih zanata u ovom mestu.

Galerija Babka deluje po Uneskovom principu Living human treasure – živog ljuskog blaga, koji podrazumeva besplatno generacijsko prenošenje znanja i veština u izradi umetničkih predmeta i suvenira.

Ova galerija je 2001. godine, u okviru Etno centra Babka, proglašena od strane Uneska za svetski centrar izdavačke delatnosti o naivnom slikarstvu.

Radno vreme: svaki dan 08  – 16h

 

Kontakt:

Masarikova 65
26210 KOvačica
tel: +381 13 661 631
fax: +381 13 661 522
e-mail: babka@eunet.sr
www.babka.rs/data/indexser


Pogledajte još:

Galerija naivne umetnosti     Galerija rumunske naive     Galerija naive u Padini     Spomen kuća M. Jonaša    Ateljei slikara