Domovi kulture

Domovi kulture


Dom kulture "3. oktobar" - Kovačica

Nastao je 19. februara 1958. godine, a sa radom je počeo 1. marta iste godine. Njegova aktivnost bila je od početka veoma razgranata. Tu je muzičko - folklorni ansambl V širom poli hruška, pozorište VHV i izdvojeno odeljenje muzičke škole. Danas u DK možete gledati i bioskopske projekcije, pored niza predstava, programa, festivala i slično.

Kontakt:
Maršala Tita 46
26210 Kovacica
tel: +381 13 661 112

 

Dom kulture "Jožef Atila" - Debeljača

Već 1910-tih godina u Debeljači su se odvijale kulturne aktivnosti u okviru Reformatske crkve, zanatskog društva, Dobrovoljnog vatrogasnog društva i u okviru Sportskog kluba Spartak. Od 1950. godine Dom kulture Jožef Atila se bavi kulturno - umetničkom delatnošću. Dramski prikazi i pesme, narodne igre su samo neke od njihovih delatnosti. Tako nacionalne manjine imaju priliku za očuvanje svog identiteta. Postoje dramska, literarna, muzička sekcija, sekcija narodnih pesama i folklor.

Kontakt:
Maršala Tita 18
26214 Debeljača
tel.: +381 13 664 034

Dom kulture "Michal Babinka" - Padina

Dom kulture pod imenom Michal Babinka osnovan je 1982. godine, dok je njegova preteča ustanova koju je osnovao MOMS 1933. godine. Od tada, vremenom su oformljene i njene današnje sekcije: pevačke grupe, folklor, pozorište, a postoje i razni literarni poduhvati i izložbe.

Folklorna sekcija uspešno neguje tradiciju slovačke izvorne muzike i igre kako na domaćim, tako i inostranim festivalima. Koreografije koje se igraju u Padini su oličenje etnosa i običaja vojvođanskih slovaka, one uglavnom opisuju život na selu i razne proslave.

Padinsko ametersko pozorište Nova scena nastalo je 1. avgusta 2011. godine kao udruženje građana. Članovi ovog pozorišta su nekadašnji glumački kadrovi i grupa mladih. Amateri se prvi put u Padini pojavljuju 1919. godine, od kada su počeli sa osvajanjem brojnih nagrada pokrajinskog i republičkog karaktera. Danas se predstave u Padini mogu pogledati jednom do dva puta mesačno u Domu kulture.

Kontakt:
Trg Oslobođenja 1
26215  Padina
tel./fax: +381 13 667 235
e-mail: dkmb@gmail.com

Dom kulture Mita Živkov Lala - Crepaja

U Crepaji se nalazi Dom kulture Mita Živkov - Lala, koji se nalazi u zgradi podignutoj 1965. godine. U Domu kulture u Crepaji nalazi se galerija Ksenije Ilijević, članice nekadašnje Grupe 5, koja se nakon Drugog svetskog rata pojavila na pančevačkoj likovnoj sceni. Ovu grupu likovnih umetnika činili su još i Stojan Trumić, Jovan Vitomirov, Dobrivoje Vojnović i Božidar Jovanović. Ksenija Ilijević je rodom iz Crepaje. U istoriji vojvođanskog slikarstva ostala je zabeležena kao akvarelista čiji motivi su bili vezani za reku Tamiš, njegove vrbake i okolni pejzaž. Danas ova postavka broji 34 njene slike.

Kontakt:
Trg oslobođenja 9
26213 Crepaja
tel.: +381 13 671 507

Dom kulture "Doina" - Uzdin

om kulture Doina ostvaruje veoma značajne rezultate u oblasti kulture. Prvi zadaci kulturnog umetničkog stvaralaštva javljaju se u Uzdinu još 1898. godine, tada je formirano prvo horsko društvo u naselju. U 1961. godine osniva se sekcija naivnih slikarki u Uzdinu. Godine 1963. u okviru doma kulture osniva se Galerija naivnog slikarstva, koja je i danas otvorena za posetioce.

Kontakt:
Tudor Vladimiresku 168
26216 Uzdin
tel/ fax: +381 13 673 102

Dom kulture "Mihajlo Pupin" - Idvor

 

Sve do 1979. godine, narodni dom je funkcionisao kao dom kulture, kada je dobio današnji izgled. Istovremeno, podignut je i novi deo Doma kulture Mihajlo Pupin. Osim umetničkih programa, ova zgrada spada u kompleks Pupinove zaostavštine, gde se u turističkim svrhama pušta film o Pupinu.

Kontakt:
Ive Lole Ribara 47
26207 Idvor
tel: +381 13 676 335