MAPE NASELJA

DEBELjAČA

Ukupan broj stanovnika u Debeljači je 4.910 (RZS, 2011)