MAPE NASELJA

UZDIN I PUTNIKOVO

U Uzdinu ukupan broj stanovnika iznosi 2.019, dok je Putnikovo najmanje naselje u opštini Kovačica sa 203 stanovnika (RZS, 2011)