PTT

PTT SAOBRAĆAJ SRBIJA JP


POŠTA KOVAČICA

Delatnost: Poštanske usluge

Radno vreme:

radni dan 08 -14h

     subota 08 -12h

Kontakt:
JNA 64
26210 Kovačica
+381 13 661 123

Maršala Tita 31
26210 Kovačica
 

POŠTA CREPAJA 

Delatnost: Poštanske usluge

Radno vreme:

radni dan 08-14h

    subota  08-12h

   Kontakt:
Trg oslobođenja 19
26213 Crepaja

+381 13 671 230

POŠTA DEBELJAČA

Delatnost: Poštanske usluge

Radno vreme :

radni dan: 08-14h

    subota: 08-12h

 

Kontakt:
Trg Maršala Tita 7
26214 Debeljača

+381 13 661-623
www.posta.rs

 

POŠTA PADINA

Delatnost: Poštanske usluge

Radno vreme:

radni dan: 08-14h


Kontakt:
Nova 2
26215 Padina

+381 13 669 150
www.posta.rs

POŠTA IDVOR

Delatnost: Poštanske usluge

Radno vreme:

radni dan: 8-14h

Kontakt:
Žarka Zrenjanina 2/a
26207 Idvor
+381 13 676 230

POŠTA UZDIN

Delatnost: Poštanske usluge

Radno vreme:

radni dan: 07-14h

Kontakt:
Trg Oslobođenja 5
26 216 Uzdin
+381 13 673 110 

POŠTA SAMOŠ

Delatnost: Poštanske usluge

Radno vreme:

radni dan: 07-14h

Kontakt: 
Maršala Tita 19
26350 Samoš
+381 13 675 080