Kategorizacija

Kategorizacija

Na ovoj stranici možete preuzeti dokumenta potrebna za kategorizaciju objekata za smeštaj.


Dokumenta su sortirana po tipu objekta koji se kategoriše

- Soba

- Kuća

- Apartman

- Seosko turističko domaćinstvo

Popunjena dokumenta se predaju na pisarnici opštine Kovačica, Maršala tita 50.
Sve dodatne informacije na tel.: 013 661 122,  lokal. 126