Benzinske pumpe

BENZINSKE PUMPE


M-24


Radno vreme: 00-24h


Nudi kupcima pun asortiman proizvoda koji se može naći na benzinskim stanicama - od naftnih derivata, preko ulja i maziva do artikala mešovite robe, uluge pranja automobila, kao i caffe bar.

Kontakt:
   JNA bb
26210 Kovačica
Telefon: 013/660-990
www.m.24.rs

Benzinska pumpa NIS Petrol

Radno vreme: 06-22h

Kontakt:
JNA bb
26210 Kovačica
Telefon: 0800/008-888
www.nispetrol.rs - info.petrol@nis.eu

 

 

Benzinska pumpa LUKOIL

Radno vreme: 06-22h

Nudi kupcima pun asortiman proizvoda koji se može naći na benzinskim stanicama -od naftnih derivata, preko ulja i maziva, do drugih artikala mešovite robe.

Kontakt:

Trg oslobođenja bb
26121 Crepaja

Telefon: 013/671-014
www.lukoil.rs

 

Benzinska pumpa Pokrok


Radno vreme: 07-22h

Kontakt:
Lenjinova bb
26215 Padina
Telefon: 013/667-210