Sakralni objekti

CREPAJA


Hram Srpske pravoslavne crkve Velika Gospojina u Crepaji posvećen je Uspenju presvete Bogorodice. Pristupanju izgradnji prve srpske pravoslavne crkve u Crepaji, u središtu sela započeto je 1776. godine, koja traje sve do 1822. godine kada se na istom mestu izgradila nova crkva. Tadašnja vlast starala se da crkva bude izgrađena po tadašnjim građevinskim standardima. U celini je zidana od pečene cigle i građevinskog materijala koji je donošen iz Temišvara. Otuda je moguće što po svom spoljašnjem izgledu u mnogome podseća na srpsku Sabornu crkvu u Temišvaru.
Ovo crkveno zdanje dugo je oko 35 m, oko 12,5 m široko u obliku lađe sa zidovima debljine jednog metra. Visina tornja (zvonika) bila je pre pokrivanja oko 30 m, a visina zgrade do vrha krova oko 20 m. Građena je u klasičarskom stilu i duhu sa troje vrata: zapadnim, severnim i južnim sa mermernim dovratnicama. Krov je na dve vode pod crepom, a apsida je pod polukupom.
Ikonostas u crkvi slikao je akademski slikar Jovan Popović 1858. godine. U divnoj rezbariji i bogatoj pozlati sam ikonostas spada u sladunjavost obične, široke dopadljivosti sa zastupljenim kolorističnim i slikarskim kvalitetima. 
Tek 1861. godine stavljen je patos od kamena, a 1868. godine porta je konačno bila ograđena gvožđem, da bi se deset godina kasnije nabavila i ugradila harmonična zvona. Godine 1997. Crepaji obnavljaju svoje crkveno zdanje. Pristupa se velikoj rekonstrukciji fasade, obnovi crepa i postavljanju noćne rasvete. Tako se ovo zdanje ubraja u neizbežan kulturno-istorijski i turistički objekat.
 

Seoska i ckvena slava: 28. avgust, Velika Gospojina

Kontakt: 
Trg Oslobođenja
26213 Crepaja 


Sakralni objekti:

Kovačica   Idvor   Debeljača   Padina   Uzdin   Samoš   Putnikovo