Zaposleni

Zaposleni

Zaposleni u TOOK


Dragana Latovljev
v.d. direktora 
Turistička organizacija opštine Kovačica
Masarikova 69, 26210 Kovačica
tel./fax: +381 13 660 460

Paljo Sampor
Organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda
Turistička organizacija opštine Kovačica
Masarikova 69, 26210 Kovačica
tel./fax: +381 13 660 460

Ivana Svetlik
Organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda
Turistička organizacija opštine Kovačica
Masarikova 69, 26210 Kovačica
tel./fax: +381 13 660 460

Pavle Lukinić
domar-spremač
Turistička organizacija opštine Kovačica
Masarikova 69, 26210 Kovačica
mob: +381 62 256 194