Naivna umetnost

Galerija Naiva Art Kult


Udruženje "Naiva Art Kult" je osnovano krajem 2014-te godine sa ciljem da očuva, promoviše, razvija i populariše umetnost i kulturu i multikulturalnost u njima. U dosadašnjem radu organizovali smo preko 30 kolektivnih izložbi i 5 samostalnih što u zemlji što u inostranstvu (Slovačka, Češka, Poljska). Od osnivanja organizujemo međunarodnu likovnu koloniju NAK, likovne radionice, predavanja, školu slikanja, radionice, u galerijskom prostoru izložene su slike u okviru stalne postavke članova udruženja i gostujućih slikara. Udruženje u članstvu i rukovodstvu ima diplomiranog istoričara umetnosti, master turizmologa, dizajnera, inženjera orgaziacionih nauka… Najznačajniji realizovani projekti:

-Likovne kolonije NAK2014, NAK2015, NAK2016 (projekte sufinansirala Opština Kovačica)

-Likovna kolonija NAK2018 (projekat sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine)

-Likovna kolonija Multi NAK2019 (projekat sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama)

-Likovna kolonija NAK2020 (projekat sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama)

-Četiri velikana kovačičke naive (projekat sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama)

-Memorijalna izložba Između jave i sna (projekat sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama)

-Međunarodna izložba slovačko-srpskog prijateljstva (projekat sufinansiran od strane Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama)

-Slovačka naiva (projekat finansiran od strane Kancelarije za Slovake koji žive u inostranstvu (Republika Slovačka-Bratislava)

-Samostalne izložbe Simone Terečik, Branislava Simića, Ivana Karafilovskog, Biserke Petraš (projekti finansirani od strane Opštine Kovačica)

-Zajednički projekat Novogodišnje čestitke sa partnerom iz Republike Slovačke Oravsko kulturno središte Donji Kubin

-Monografija - Iz dva ugla (projekat sufinansiran od Kancelarije za Slovake u inostranstvu (Republika Slovačka)

-Izložba – Njima u čast da se nikad ne zaborave (projekat sufinansiran od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje,propise, upravu i nacionalne zajednice)

-Izložba –Iz dva ugla (projekat sufinansiran od Kancelarije za Slovake u inostranstvu (Republika Slovačka)

Udruženje se dosada finansiralo donacijama Pokrajinskih sekretarijata, Opštine Kovačica, donacijama iz Republike Slovačke, donacijama privrednih subjekata .

Udruženje ima 55 članova, od tog broja 42 su slikari, takođe udruženje ima Umetnički savet koga čine istoričarka umetnosti, dva akademska slikara i jedan slikar naive.

Rukovodstvo:

Predsednik udruženja Boško Nedeljkov,

Sekretar Marija Raspir

Upravni odbor : Janko Šoler, Jonel Bulik, Vladimir nedeljkov, Jozef Lenhart

 

 

Radno vreme: svaki dan 09  – 16h

 

 

Kontakt:

Masarikova 65
26210 Kovačica
tel: +381 66 6609 499
fax: +381 63 324 704
e-mail: naiva.art.kult@gmail.com


Pogledajte još:

Galerija naivne umetnosti     Galerija rumunske naive     Galerija naive u Padini     Spomen kuća M. Jonaša    Ateljei slikara