Vize

VIZE


VRSTE VIZA

 

Stranim državljanima se izdaju sledeće vize:

1) aerodromska tranzitna viza (viza A)

2) tranzitna viza (viza B)

3) viza za kraći boravak (viza C)

4) viza za privremeni boravak (viza D)

 

Viza za kraći boravak izdaje se za turistička, poslovna i druga putovanja za jedan, dva ili više ulazaka u Srbiju. Neprekidni boravak, odnosno ukupno trajanje uzastopnih boravaka stranca s vizom za kraći boravak, ne može biti duži od 90 dana u vremenskom periodu od šest meseci, računajući od dana prvog ulaska.

 

Privremeni boravak može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana zbog:

1) rada, zapošljavanja, obavljanja privredne ili druge profesionalne delatnosti

2) školovanja, studiranja ili specijalizacije, naučno-istraživačkog rada, praktične obuke, učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata, odnosno drugim naučno-obrazovnim aktivnostima

3) spajanja porodice

4) drugih opravdanih razloga u skladu sa zakonom ili međunarodnim ugovorom

 

BEZVIZNI REŽIM

 

Međunarodnim ugovorima ili odlukom Vlade Republike Srbije određene su zemlje čiji državljani mogu da ulaze u Srbiju bez vize ili bez pasoša (sa ličnom kartom).

Stranac kome za ulazak u Srbiju nije potrebna viza ili putna isprava može u njoj da boravi najviše 90 dana, u periodu od šest meseci računajući od dana prvog ulaska.

 

Za ulazak u Srbiju nisu potrebne vize državljanima sledećih država:

 

Za sve vrste pasoša do 90 dana:

Albanija, Andora, Argentina, Australija, Austrija, Belgija, Belorusija, Bolivija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Češka, Čile, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Holandija, Irska, Island, Italija, Izrael, Japan, Kanada, Kipar, Kuba, Kostarika, Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Makedonija, Malta, Monako, Nemačka, Norveška, Novi Zeland, Poljska, Portugalija, Republika Koreja, Rumunija, San Marino, Sejšelska Ostrva, Singapur, Sjedinjene Američke Države, Slovačka, Slovenija, Španija, Švajcarska, Švedska, Tunis, Vatikan, Velika Britanija

 

Za diplomatske i službene pasoše, kao i za obične pasoše sa klauzulom poslovno u …:

DNR Koreja, Kina, Azerbejdžan, Gruzija, Jermenija, Kirgistan, Mongolija, Republika Tadžikistan, Ukrajina, Ruska Federacija, Turkmenistan

Samo za diplomatske i službene pasoše:

Ekvador, Pakistan, Gvineja, Peru, Turska

Samo za diplomatske pasoše:

Egipat

Samo za obične pasoše:

Meksiko

USLOVI ZA IZDAVANjE VIZA

 

Građanima država koje podležu viznom režimu potrebni su sledeći dokumenti:

- Važeća strana putna isprava, čiji rok važenja ne ističe za manje od 90 dana

- Potvrda o razlogu putovanja:

a) za privatnu posetu: pozivno pismo overeno od nadležnog organa Srbije

b) za poslovnu posetu: pozivno pismo firme, organizacije ili ustanove

c) za turističku posetu: potvrda ovlašćene turističke organizacije o plaćenom aranžmanu (vaučer ili druga potvrda o uplati)

 

Na recipročnoj međudržavnoj osnovi, od stranog državljanina može biti zahtevano da pokaže i dopunska dokumenta:

- Povratna karta za prevoz

- Dokaz da ima dovoljno finansijskih sredstava u čvrstoj valuti za vreme boravka u Srbiji

- Potvrda o putnom zdravstvenom osiguranju za eventualne troškove lečenja

Grupne vize za grupna putovanja mogu se dobiti preko turističkih agencija. Za izdavanje tranzitne vizepotrebno je i posedovanje vize države u koju se ulazi posle tranzita kroz Srbiju.

 

Kontakt:
INFO
Ministarstvo spoljnih poslova
Kneza Miloša 24-26
11000 Beograd
tel.+381 (0)11 3616-333
www.mfa.gov.rs