Naivna umetnost

Galerija naive u Padini


Izložbeni prostor u kome svoja dela izlažu naivni slikari iz Padine nalazi se u Domu kulture Mihal Babinka i otvoren je sredinom sedamdesetih godina. Naivci iz Padine su 2011. godine osnovali udruženje građana Smäd – žeđ. Galeriju naivne umetnosti u Padini karakteriše nenamenski iskorišćen galerijski prostor, što predstavlja prepreku za postavljanje stalnih izložbi. Kapaciteti ove galerije su značajni za izlaganje naivnih slikara koji nisu članovi Galerije naivne umetnosti u Kovačici. Radovi ovih umetnika su najpre bili izlagani na proslavama Dana mladosti, svakog 25. maja, da bi kasnije datum zajedničke izložbe bio pomeren za mesec septembar, kada se tradicionalno održavaju Padinski dani kulture.

Neki od slikara - članova su: Mihal Povolni, Kan Husarik, Jan Bačur, Marci Markov, Pavel Ljavroš, Janko Širka, Martin Pap, Ana Kotvašova, Pavel Povolni-Juhas, Juraj Ljavroš.

Radno vreme: po najavi

Kontakt:

Dom kulture Mihal Babinka
Trg Oslobođenja 1
Padina
tel: +381 13 667 235
e-mail: dkmb@panet.rs


Pogledajte još:

Galerija naivne umetnosti     Galerija Babka     Galerija rumunske naive     Spomen kuća M. Jonaša    Ateljei slikara