MAPE NASELJA

KOVAČICA

Naselje Kovačica je administrativni centar opštine Kovačica - broj stanovnika 6.264 (RZS, 2011)