STARI ZANATI

UDRUŽENJA ŽENA


U svim naseljenim mestima postoje udruženja žena, koje se bave organizovanjem izložbi ručnih radova, takmičenja u spravljanju nacionalnih starih jela i edukacija na razne teme koje zanimaju žene.

Crepaja
Udruženje žena Vidovdan

Osnovano 2006. godine. Bave se humanitarnim radom, hortikulturom, poljoprivredom, etnografijom i turizmom. Broje oko 30 članica.

Kontakt:
Mesna zajednica Crepaja
Trg Oslobođenja 5
26213 Crepaja
tel: +381 60 372 8 922
e-mail: matejicaida@yahoo.com

Debeljača
Aktiv žena Bulka

Bave se očuvanjem mađarske tradicionalne nošnje i rukotvorina, ženskim stvaralaštvom i ženskim pitanjima kao i organizovanjem izložbi ručnih radova i takmičenja u spravljanju nacionalnih starih jela. Broje oko 50 članica. Postoje 30-tak god. Kao sekcija u okviru  D.K. „Jožef Atila“ u Debeljači.

 

Kontakt:
Trg Maršala Tita 18
26214 Debeljača
tel: +381 13 664 048
+381 63 166 9 316

 

Debeljača
Mađarski kulturno umetnički centar  Merges Šandor

Bave se očuvanjem narodnih običaja od zaborava, negovanjem maternjeg – mađarskog jezika, izrada ručnih radova iz okoline Debeljače, kao i organizovanje kurseva za izradu ručnih radova. Učestvuju na mnogim izložbama i manifestacijama.

 

Kontakt:
Servo Mihalja  51
26214 Debeljača
(adresa  kulturnog centra)
e-mail: merges.sandor@gmail.com
e-mail: mmmkozpont@gmail.com

Predsednici
Mergeš Šandor i Mergeš Ester
tel: +381 13 664 999

+381 63 865 2 726 

Idvor
Udruženje žena pri Domu kulture Mihajlo Pupin

Bave se predstavljanjem srpske vojvođanske nošnje, organizuju izložbe. Sarađuju sa drugim udruženjima u zajedničkim projektima i predavanjima. Broje oko 20 članica. Formalno nije registrovano udruženje, već kao sekcija pri Domu kulture.

Kontakt:
Mihajla Pupina bb
26207 Idvor
e-mail: muzej.mip.idvor@madnet.rs
mob: +38169 160 5 120

Kovačica
Udruženje žena Kovačica

Bave se tradicionalnim ručnim radovima, čuvaju slovačko kulturno nasleđe, organizuju predavanja i edukacije žena, organizuju humanitarne akcije. Postoje od 1920. godine.

 

         Kontakt:
dr. Janka Bulika, 26210 Kovačica
tel/fax: +381 13 660 448
e-mail: zenskyspolok@gmail.com
web:http://zenskyspolok.blogspot.com/
Fb nalog: www.facebook.com/zenskyspolok.kovacica

Padina
Udružanje žena Padina

Osnovano je 2003. godine. Bave se humanitarnim radom, ručnim radom, organizuju druženja, rekreacije, rade na unapređivanju ženskih veština, organizuju putovanja članica društva radi upoznavanja kulturnih tekovina i običaja drugih krajeva iz oblasti etnografije i ekologije. Iza sebe imaju više od 20 uspešno organizovanjih tematskih izložbi. Učesnici su na raznim manifestacijama i sajmovima. Do sada su svojim angažmanom obišle Srbiju, ali su išli i van njenih granica, bile su u Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Slovačkoj. Članice su Asocijacije slovačkih udruženja žena iz Vojvodine.

 

Kontakt:
Trg oslobođenja 9
26215 Padina
tel.: +381 13 667 107
fax: +381 13 667 231
e-mail: spolokzienpadina@gmail.com

Uzdin
Društvo slikarki, slikara i ljubitelja umetnosti  Anujka Maran 

Društvo je osnovano 2007. godine i broji 20 članica. Udruženje promoviše i neguje uzdinsku naivu i rumunsko naivno slikarstvo koje postoji već 50 godina.

 

Kontakt:
 Žarka Zrenjanina 97
26216 Uzdin
tel.: +381 13 673 565
mob: +381 61 203 49 84

Uzdin
Žensko penzionersko društvo “Bakice”

Osnovano 2007. godine. Bave se očuvanjem rumunske tradicije i narodnih nošnji.

 

Kontakt:
Mihalj Eminesku 83
26 216 Uzdin
tel.: +381 13 673 047
mob: +381 64 02 668 11

Samoš

Udruženje aktivnih žena Samoš

Osnovano 2014. godine zarad očuvanja srpske tradicije i kulture.

Kontakt:

Jelena
mob: +381 64 17 88 375


Pogledajte još:

Graditelj violina     Klub Kreatornica